Access

ACCESS Questionnaire

De bedoeling van deze web-pagina is het uittesten van de mogelijkheden die HTML 2.0 biedt voor het publiceren van testen en vragenlijsten. Daarom vragen we u de volgende vragen even te overwegen, te beantwoorden enze vervolgens naar ons e-mail-adres te sturen.

De vragen hebben betrekking op:

De onderstaande vragen kan u d.m.v. de muis en/of het toetsenbordinvullen. Wanneer u klaar bent, drukt u de knop Versturen. Wenst u opnieuw te beginnendan kunt u de knop Opnieuw drukken.

Vul de gegevens hieronder nauwkeurig in.
Toegangscode
Voornaam:
Naam:
Bedrijf:
Afdeling
E-mail

Wat is - volgens uzelf - uw taalvaardigheidsniveau voor Engels?
Duid slechts één van de volgende mogelijkheden aan:
Absolute beginner
Valse beginner
Intermediate
Gevorderd
Native speaker


Welke van de volgende deelvaardigheden beheerst u het minste voor het Engels?
Indien gewenst, mag U meer dan één keuze maken.
spreken
luisteren & begrijpen
schrijven
lezen en begrijpen

In welke mate gebruikt u het Engels in uw professioneel leven?


Hoe beoordelen de mensen waarmee u in het Engels converseert uw taalvaardigheid?

Beschrijf hieronder kort uw verwachtingen m.b.t. de cursus Engels.


Opmerking
De gegevens die u in deze vragenlijst invulde, worden via e-mail naar ACCESSverstuurd. Wij kijken ze na en bezorgen u via de e-mail een kort rapport, waarin u een profiel van u als cursist wordt geschetst.
(c) Copyright 1995, Access taal & communicatie bvba, WESTERLO-TONGERLO
Kindly hosted by Humanities Computing Laboratory. Last updated: December 17, 1995
Return to the Main Page...